Styrelse

Dag Gunnarsson, Bygg GG i Norrköping AB (Ordförande)
Jan Malmberg
, personlig medlem (Sekreterare)
Niklas Brink Himmelsta Byggentreprenad AB (Kassör)
Magnus Wärnelius KA Project
Jan Andersson, Golvmaterial J Andersson i Norrköping AB
Lennart Segerberg, personlig medlem
Ulf Sjögren, Erik Sjögrens Byggnads AB

Valberedning

Dag Fraser, Himmelsta Byggentreprenad AB
Tommas Fredriksson, SHC Håltagning AB

Klubbmästare

Lars Karlsson, personlig medlem

Adjungerade till styrelsen

Kontaktinformation

Adress: Södra Promenaden 115, 602 34 Norrköping
Epost: norrkbf@byggmastarforeningen.se

Kontaktinformation till våra styrelseledamöter finner du i vår medlemsförteckning.