Styrelse

Dag Gunnarsson, Bygg GG i Norrköping AB (Ordförande)
Lars Nilsson
, personlig medlem (Sekreterare)
Niklas Brink Byggentreprenören Service AB (Kassör)
Jonas Suomela Peab
Jan Andersson, Golvmaterial J Andersson i Norrköping AB
Lennart Segerberg, Almroth Byggnads AB
Ulf Sjögren, Erik Sjögrens Byggnads AB

Valberedning

Dag Fraser, Byggentreprenören
Leif Ramstedt, personlig medlem
Tommas Fredriksson, SHC Håltagning AB

Adjungerade till styrelsen

Kontaktinformation

Adress: Södra Promenaden 115, 602 34 Norrköping
Telefon: 011 – 23 75 37
Epost: norrkbf@telia.com

Kontaktinformation till våra styrelseledamöter finner du i vår medlemsförteckning.