Hedersmedlemmar

Byggmästare Bengt Brobeck
Byggmästare Gunnar Gunnarsson
Ingenjör Ulf Löf

Personliga medlemmar

Byggmästare Göran Almroth
Byggmästare Göran Brohoff
Byggmästare Gunnar Lagerström
Byggmästare Jan Görlin
Byggmästare Lars Karlsson
Byggmästare Leif Andersson
Byggmästare Lennart Segerberg
Byggmästare Robert Ivarsson
Byggmästare Rolf Hagman
Byggmästare Senja Ljung
Byggmästare Sören Andersson
Ingenjör Bo Aspenstam
Ingenjör Börje Nilsson
Ingenjör Christer Marklund
Ingenjör Hans-Åke Johansson
Ingenjör Jan Malmberg
Ingenjör Krister Larsson
Ingenjör Lars Nilsson
Ingenjör Leif Ramstedt
Ingenjör Lennart Eriksson
Ingenjör Per Klittmark
Ingenjör Per-Olov Carlsson
Ingenjör Roger Landbecker