Styrelse

Roger Landbecker, Styrelse Ordf.
Lars Nilsson Sekreterare
Lennart Segerberg kassör
Bengt Brobeck fastighetsförvaltare

Supleanter

Dag Gunnarsson
Niklas Brink

Firma

a.     Bolagets firma är Norrköpings Byggmästare Förvaltningsaktiebolag AB.
b.    Styrelsen ska ha sitt säte i Norrköpings kommun.Verksamhet
c.     Bolaget ska förvärva och förvalta aktier, andelar och fast egendom samt bedriva ana med nämnda verksamheter förenlig verksamhet.